Patrzeć na świat sercem — spotkanie opłatkowe w NORW Caritas w Wysokiej

Patrzeć na świat sercem — spotkanie opłatkowe w NORW Caritas w Wysokiej

Caritas Archidiecezji Przemyskiej świętuje w 2015 roku dwudziestopięciolecie działalności charytatywnej. „Postanowiliśmy, że tego roku jubileuszowego każdego miesiąca chcemy zwrócić uwagę na szczególne osoby, ośrodki, z którymi każdego dnia współpracujemy czy prowadzimy”— wyjaśnia ksiądz dyrektor Artur Janiec —„Nasza działalność nie skupia się tylko na jednej akcji, ale jest to działalność każdego dnia na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży. W sposób szczególny też chcemy zwrócić uwagę na osoby poszkodowane przez różne kataklizmy.” Jedną z placówek Caritas Archidiecezji Przemyskiej jest Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej — 21 stycznia 2015 roku miał swoje święto.


Spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 200 osób, stało się okazją nie tylko do refleksji bożonarodzeniowej, wyrażenia wdzięczności babciom i dziadkom, ale również do świętowania jubileuszu Caritas.
Zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło władz samorządowych oraz dyrektorów współpracujących z NORW placówek, mieli okazję obejrzeć teledysk promujący ośrodek, prezentację na temat jego historii oraz film, ukazujący charakter pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Szczególną wartość tych dzieci dostrzegł biskup Stanisław Jamrozek, nazywając ich świat pięknym: „Najczęściej dzieci niepełnosprawne patrzą sercem. My patrzymy oczami. Tego się możemy od nich nauczyć.[…] uczą nas innego spojrzenia na świat, na rzeczywistość — takiego bardziej pogłębionego i na pewno bardzo nas ubogacającego.”

Wicestarosta powiatu łańcuckiego Barbara Pilawa-Kraus wyraziła podziw dla pracowników NORW Caritas za ich zaangażowanie. Swoje zadowolenie okazał także Maciej Szymański, dyrektor podkarpackiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stwierdzając, iż „W Wysokiej takie piękne dzieło powstało”. Ksiądz Artur Janiec natomiast określił ośrodek jako „szczególne miejsce w zakątku ziemi łańcuckiej”.

Punktem kulminacyjnym środowego spotkania były Jasełka. Przedstawienie miało wyjątkowy charakter — zaangażowano w nie wszystkich pracowników, a także wszystkich podopiecznych NORW Caritas. Autorski tekst, starannie przygotowywane stroje i spontaniczność samych aktorów nadała wystąpieniu szczególny charakter.

BRAK KOMENTARZY

Napisz komentarz